Art 2

Art

/
Format editorial Epub / 2
Composició musical
“Marginalias. Cartapacio de geometrías anímicas”

Descripció del projecte: 
Art i poesia. Els artistes Vicente Moga i Pere Planells participen en l’Edició Commemorativa amb un llibre en format imprès i en format audiovisual Epub, a la XXXI Setmana del Llibre de Melilla, 2018.

Producció: 
Betlem Planells Compte

Composició musical:
Ferran Sayerza Mercader

Editorial:
Ciudad Autónoma de Melilla. Ministerio de Cultura y Fiestas. Servicio de Publicaciones